Menu

Mistä sitä bioenergiaa oikein tehdään ja mihin sitä käytetään?

Bioenergia on energianlähde siinä missä maakaasu ja kivihiilikin. Se eroaa fossiilisista polttoaineista siinä, että se on täysin uusiutuva energianlähde. Bioenergiaa on alettu valmistamaan ja käyttämään energianlähteenä kasvavissa määrin viime vuosina. Suomessa se on merkittävin uusiutuva energianlähde ja Suomi listautuu Euroopan kärkimaaksi bioenergian käytössä. Ilmastonmuutoksen ja EU-direktiivien kannalta uusiutuvien energianlähteiden suosiminen on välttämätöntä. Fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon ja seuraava vaihe tulee olemaan bioenegian laajamittainen käyttöönotto. Bioenergia on siitä hyvä, että sitä voidaan käyttää kulkuneuvojen polttoaineena fossiilisten polttoaineiden sijaan. Tässä artikkelissa kerrotaan mistä sitä muodostetaan.

Bioenergia on siis eloperäinen energianlähde, joka voi olla kiinteässä, nestemmäisessä ja kaasumaisessa muodossa. Seuraavaksi on listattu näiden eri olomuotojen bioenergian raaka-aineet ja niiden yleiset käyttötarkoitukset.

[b]Kiinteä bioenergia[/b]

Kiinteää energianlähdettä käytetään useissa kotitalouksissakin, nimittäin polttopuuta. Suuremmat biopolttovoimalat voivat niin ikään käyttää puuta tai siitä tehtyä haketta tai pellettejä bioenergian muodostamisessa polttamalla niitä. Biopolttolaitokset polttavat myös maanviljelystä muodostunutta ylimääräistä biomassaa, joka ei mene ruuantuotantoon. Yhdyskuntien biojätteet menevät myös näihin laitoksiin poltettavaksi, eli sinäkin voit muodostaa bioenergiaa kierrättämällä ruuantähteet biokeräyksessä. Biopoltolla tuotetaan lämpöä ja sähköä. Kaikki eloperäinen sisältää hiiltä, joka on alunperin kasvien auringonvalon avulla muodostettu kemialliseksi energiaksi. Turve on myös kiinteä biopolttoaine, mutta se ei lukeudu uusiutuvaksi energianlähteeksi sen hitaan muodostumisen takia. Suomessa on kuitenkin paljon metsää, joten bioenergiaa saadaan paljon tuotettua ilman turvettakin.

[b]Nestemäinen bioenergia[/b]

Nestemäiseen bioenergiaan lukeutuu etanoli ja biodiesel. Ihminen voi ruuantuotannon lisäksi kasvattaa pelloilla muun muassa viljaa, maissia tai sokeriruokoa bioetanoliksi. Nämä kasvit sopivat tähän tarkoitukseen, koska niillä on joko korkea tärkkelys-, selluloosa- tai sokeripitoisuus. Bioetanolia käytetään yleensä bensiinin kanssa seoksena. Tästä tulee polttoaine merkinnät 98E5 ja 95 E10, joissa e-kirjaimen jälkeinen luku kuvaa etanolin enimmäismäärää seoksessa. On olemassa myös etanolipitoisempaa polttoainetta E85, jossa suurin osa polttoaine seoksesta koostuu etanolista. Biodiesel puolestaan on Euroopassa suositumpi polttoainetyyppi, joka koostuu joko esteristä tai alkaanista. Biodieseleissä seoksen esteripitoisuus tulee olla vähintään 96,5 massaprosenttia. Euroopassa biodiesel valmistetaan rypsiöljystä ja metanolista. Dieselpoltoaineessa biodieselin osuus merkitään B5, B10, B20, B30, B50 ja B100 -merkinnöillä.

[b]Kaasumainen bioenergia[/b]

Biokaasuksi kutsutaan hapettomissa olosuhteissa mädätettyä biomassaa. Biokaasusta suurin osa on metaania, jota polttamalla saadaan energiaa. Loput kaasusta on hiilidioksidia. Biokaasua valmistetaan biokaasulaitoksilla muun muassa lannasta, jätevedenpuhdistamoiden aktiivilietteestä ja kaatopaikoilla biojätteestä. Kuten nestemäistä bioenergiaa myös biokaasua voidaan käyttää polttoaineena. On olemassa https://www.freedomrahoitus.fi/ [kaasuautoja], joiden hiilijalanjälki on pienempi kuin nestemäisiä polttoainetta käyttävillä autoilla. Kaasuautojen moottorin toiminta on hyvin samanlainen kuin bensiini- ja dieselautoilla. Kaasuautoilla päästöt voidaan kuitenkin pudottaa jopa 85% pienemmiksi verrattuna nestemäisiä polttoaineita käyttävävien autojen päästöihin. Siksi suosittelemme harkitsemaan kaasuautoon siirtymistä, jos ympäristöasiat ovat sinulle tärkeitä. Kuten kiinteää bioainetta polttamalla, myös biokaasua polttamalla voidaan muodostaa lämpöä ja sähköä. Biokaasutehtaita on Suomessa monia. Yksi ongelma on biokaasun kuljettaminen, sillä sitä ei voida pakata samalla tavalla kuin nestettä tai kiinteää ainetta, vaan se tulee kuljettaa kuten maakaasu, eli putkissa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *