Menu

Bioenergia Arkisto

Mikä biopolttoaine?

  Biopolttoaineeksi kutsutaan polttoainetta, joka on valmistettu orgaanisesta eli eloperäisestä aineksesta, ja jalostettu toimimaan