Menu

Bioenergian tulevaisuus

Bioenergialla tarkoitetaan biomassasta tuotettuja energianlähteitä, jotka valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Biomassaa voidaan kerätä sivutuotteena monista erilaisista prosesseista, ja bioenergiaa voidaan käyttää niin polttoaineena, sähkön tuotannossa kuin lämmönlähteenäkin. Biomassa toimii suurimpana bioenergian lähteenä ja yleensä nimenomaan lämmitystarkoituksessa. Biomassan lisäksi voidaan muodostaa myös biokaasua, jota käytetään paljon muun muassa elektroniikassa. Bioenergialla valmistuukin kaikenlaiset elektroniikkatuotteet, kuten perinteinen tietokone, näyttötietokoneena toimiva imac, ja erilaiset puhelimet.

Bioenergian hyödyt

Bioenergian käyttö on kaksinkertaistunut vuosien 2005 – 2015 välillä, ja sen suosion ja käyttömäärien uskotaan moninkertaistuvan entisestään lähivuosikymmeninä. Bioenergia edistää energianlähteiden tarjontaa ja saatavuutta sekä lieventää ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Se myös varmistaa työpaikkojen säilyvyyttä maaseudulla, mikä puolestaan edistää aluekehitystä ja hidastaa liiallista kaupungistumista. Bioenergiassa käytettävät biomassat ja -kaasut ovat toisaalta helppoja varastoida ja ottaa sitten käyttöön tarpeen tullen. Sen tuotannosta ei myöskään synny juurikaan hävikkiä, sillä pienetkin ylijäämät voidaan yleensä aina jälleenhyödyntää uudessa tuotannossa. Biomassaan sopivia kasveja voidaan usein istuttaa biomassan jämistä uudelleen. Bioenergia tarjoaa myös mahdollisuuden energialähteiden maailmanlaajuiseen kaupantekoon.

Bioenergian esteet

Bioenergian tuotannolla on omat kustannuksensa verrattuna moneen muuhun energian tuottotapaan. Esimerkiksi vesi- ja tuulienergiavoimaloissa energia tulee suoraan luonnosta ja liikkuu omalla voimallaan. Bioenergian lähteet pitää mahdollisesti istuttaa, ja sitten vielä kerätä ja käsitellä erikseen. Bioenergia on myös hidasta toimittaa sen käyttäjille, sillä sille ei ole samanlaisia toimituskanavia kuin perinteiselle sähkölle tai vaikkapa maalämmölle. Bioenergian käyttö voi myös vaatia jonkinlaisia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia, sekä uudenlaista paikallista maankäyttö- ja ympäristönäkökulmien pohdiskelua joissakin maissa.

Näitä edellä esiteltyjä esteitä voidaan poistaa toimimalla aktiivisesti. Biomassan ja -kaasun muuntamiseen käytettyjä tekniikoita voidaan aina koettaa valmistaa kustannustehokkaammin. Bioenergiajärjestelmiä voitaisiin kehittää ja toteuttaa nykyaikaisemmiksi ja integroidummiksi. Nykyisten viljeltävien ruokakasvien rinnalla voitaisiin alkaa kasvattaa erityisen hyvin biomassaan soveltuvia, energiarikkaita kasvilajeja. Bioenergian käytön yleistyessä sen markkinoita voidaan laajentaa ja logistiikkaa kehittää entisestään. Kaikissa vaiheissa tulisi huomata ympäristöhyödyt ja esimerkiksi hiilitasapainon arviointi.

Bioenergian tulevaisuus

Bioenergia on jo nykyisellään erittäin kilpailukykyinen energiamuoto monessa paikassa, etenkin niillä maantieteellisillä alueilla, joilla raaka-aineita on helposti saatavilla. Bioenergialla on vielä useita eri alueita, joille sitä voidaan laajentaa ja sitä kautta muun muassa vähentää kasvihuonepäästöjä. Kuljetusala kokonaisuudessaan on yksi suuri kohdealue, jossa olisi vielä paljon kehittämisen varaa ympäristöystävällisyyden suhteen mitä tulee autoliikenteeseen maanteillä, lentokoneisiin ilmassa, ja laivoissa merellä. Tämä edellyttäisi nykyisten biomassan tuotantomäärien moninkertaistamista, eli tuotannon merkittävää tehostamista tulevaisuudessa. Erilaisten asetusten ja säädösten asema on tärkeä, sillä niillä luodaan oikeanlaista suuntaa ja rajataan pois huonoja toimintatapoja.

Ennustukset ja arviot bioenergian todellisesta tulevaisuudesta vaihtelevat laidasta laitaan. Jotkut tahot ennustavat alalle loputonta kasvupotentiaalia, kun taas toiset näkevät ylitsepääsemättömiä esteitä sen kehitykselle. Tulevaisuus on siis hieman epävarma. Vaikka ennusteet ovat epävarmoja, tietyt bioenergian periaatteet todennäköisesti ajavat bioenergian roolia tulevaisuudessa täyttämään etenkin sille sopivia tyhjiä markkinarakoja. Aurinko- ja tuulienergian tuotanto luovat maailmanlaajuisesti suuren haastajan bioenergian kasvua ajatellen. Bioenergian raaka-ainemarkkinat siirtyvät kuitenkin pikkuhiljaa kohti korkea-arvoisempia markkina-alueita, joilla sen ei tarvitse kilpailla aurinko- ja tuulienergian kanssa, eikä toisaalta myöskään ruoka- tai puutuotannon kanssa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *