Menu

Bioenergia tarkoittaa biopolttoaineista saatavaa uusiutuvaa energiaa

Bioenergiaa käytetään nykyään esimerkiksi sekä lämmön että sähkön tuotannossa niin Suomessa kuin maailmalla. Bioenergiaa ovat erilaiset kaasuseokset, kuten biokaasu. Biokaasua syntyy hajottamalla biomassaa anaerobisesti mädättäen. Bioenergiaan kuuluvat myös peltobiomassat, puuperäiset polttoaineet ja kierrätys sekä jätepolttoaineiden erityinen biohajoava osa. Tiesitkö, että bioenergia on kokonaan hiilidioksidineutraalia, joka ei lisää ilmastoon haittaa aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Miten ja missä bioenergiaa käytetään?

Suomessa suosittuja biopolttoaineita käytetään päivittäin yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa, mutta liikennekäyttöä pyritään nykyisestä myös koko ajan lisäämään. Bioenergian käyttö on yleistynyt eri kokoluokkiin yksittäisistä kiinteistöistä ja kotitalouksista aina suuriin metsäteollisuuden laitoksiin asti. Alueelliset ja paikalliset kaukolämpölaitokset ovat viime vuosien aikana lisänneet huomattavasti bioenergian osuutta fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Biomassasta jalostetaan sekä kiinteää polttoainetta että myös nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita. Biomassan saanti on erittäin helppoa, sillä sitä voidaan hyödyntää ja kerätä talteen erilaisista lähteistä, kuten pelloilta, metsistä ja maataloudesta. Biomassaa saadaan runsaasti myös jätteistä ja teollisuuden erilaisista sivuvirroista. Johtava bioenergian tuottaja Suomessa on Metsäteollisuus, joka myös itse käyttää päivittäin tuotannossaan bioenergiaa. Suomalainen ilmastointi- ja energiastrategia haluaa lisätä tulevaisuudessa tuulivoiman, metsähakkeen ja liikenteen biopolttoaineiden käyttöä.

Julkiset rahoitusohjelmat tukevat bioenergiahankkeiden suunnittelua

Bioenergiahankkeille on tarjolla monia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Omarahoitusosuus voi hankkeissa vaihdella yleisesti riippuen rahoitusohjelman ”luonteesta”. Bioenergiahankkeisiin voi hakea sekä yksityistä että kunnallista rahoitusta, joiden välillä voi esiintyä pieniä eroja. Bioenergiantuottaja- ja rahoittaja voivat käyttää myös enemmän aikaa hankkeeseen kokonaisvaltaisesti tutustumalla. Luotettava ja täsmällinen crm -asiakkuudenhallintajärjestelmä on loistava työkalu rahoittajalle voimassa olevien asiakkuuksien hallintaan. Asiakkuudenhallintaohjelman avulla voidaan luoda hyviä asiakassuhteita yhteistyössä monien asiakkaiden kanssa.

Asiakkaat voivat keskustella ja miettiä tarvittaessa myös muutoksia erilaisiin hankkeisiin yhdessä mahdollisten rahoittajien kanssa. Tarkkaan laadittu hankesuunnitelma auttaa rahoittajaa tutustumaan hankkeeseen ja esittämään myös mahdollisesti ehtoja, joita sekä hankkeen ja hakijan pitää täyttää. Hankkeen rahoitusehdot liittyvät useimmiten hakijan julkiseen statukseen.

Rahoitusohjelmiin voi tutustua jo hyvissä ajoin ennalta, sillä ohjelmista tullaan järjestämään avoimia tietoa lisääviä seminaareja. Yleisesti bioenergiahankkeita rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö sekä Maaseutuvirasto että Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA. Viime vuosina tunnetuksi on tullut myös Business Finland -yhtiö, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja.

Bioenergian käyttö kasvaa koko ajan maailmalla

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan bioenergian käyttö tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosien kuluessa. Bioenergian käyttö tulee kasvamaan sekä sähkön- että lämmöntuotannossa ja liikenteessä. Bioenergian käyttö on suosittua paitsi teollisuudessa myös yksityisissä kotitalouksissa esimerkiksi kiinteistöjen ja kotitalouksien lämmityksessä. Puu on jo vuosikymmeniä ollut suosittu raaka-aine monissa kotitalouksissa. Aurinkoenergian osuus kotitalouksien sähköntuotannossa on myös viime vuosina kasvanut rajusti. Puun käytöllä on todella monia etuja, kuten lämmönsaatavuus juuri silloin, kun lämpöä eniten tarvitaan, eli esimerkiksi talvisin. Puun käyttö lämmityksessä on edullista ja tukee kotimaista työllisyyttä. Edellä mainittujen hyvien puolien lisäksi muun muassa lämmityksen huoltovarmuus esimerkiksi sähkökatkojen aikana on lisäksi hyvä ja vakaa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *